1 Điền số điện thoại di động
Lưu ý: Thuê bao bị khóa chiều nạp tiền (sim bị khóa 2 chiều, sim bị khóa do nhập sai mã thẻ điện thoại trước đó nhiều lần, ...) sẽ không thể thực hiện được dịch vụ này.
tips
2 Chọn mệnh giá
 • VND
 • 3 Phương thức thanh toán
  ATM/Visa/Master
  Số dư
  Tổng tiền
  Thanh toán
  1 Chọn nhà mạng
 • 2 Chọn mệnh giá và số lượng thẻ
 • VND
 • Số lượng thẻ:
  3 Phương thức thanh toán
  ATM/Visa/Master
  Số dư
  Tổng tiền
  Thanh toán
  1 Chọn nhà mạng
 • 2 Chọn mệnh giá và số lượng thẻ
 • VND
 • Số lượng thẻ:
  3 Phương thức thanh toán
  ATM/Visa/Master
  Số dư
  Tổng tiền
  Thanh toán