Hỗ trợ nhóm mua chung

1.Quy trình MUA CHUNG như thế nào ?

1.1 Mở menu NHÓM MUA CHUNG trên APP ,lựa chọn sản phẩm mà bạn yêu thích

1.2 tiến hành thanh toán và chia sẻ cùng bạn bè để đủ số lượng người cùng mua sản phẩm đó với mức giá ưu đãi.

image

2.Khi nào nhóm mua chung thất bại ?

Trong thời gian quy định nếu số người mua chung ít hơn số người yêu cầu hoặc khi số sản phẩm mua chung đã hết.

3.Hoàn tiền khi nhóm mua chung thất bại như thế nào?

Nếu mua chung thất bại, chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền bạn đã thanh toán vào tài khoản ngân hàng của bạn sau 5-10 ngày làm việc.